Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 12, 2013
Image Size
399 KB
Resolution
623×999
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
268
Favourites
20 (who?)
Comments
22
Downloads
1
×
[L4S] Cosplay Event by code-name-327 [L4S] Cosplay Event by code-name-327
Flieder die Katze as Kagamine Rin Meltdown Hard Rk. ver (VOCALOID)

:iconlandof4seasons:

chời ơi nhìn y chang Rin thế này :iconheleavesplz: khác mỗi màu mắt với chả màu tóc :iconcryforeverplz:
Add a Comment:
 
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Jul 12, 2013  Hobbyist Artist
Móa. Công nhận giống Rin y chang luôn :icondesiremeplz:
mềnh chưa biết nên cho con mềnh có ai luôn
Reply
:iconcode-name-327:
code-name-327 Featured By Owner Jul 12, 2013
Aoba đi!

Okita trong Peace Maker đi~ :iconlazepoolplz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Jul 12, 2013  Hobbyist Artist
Aoba nào?
Reply
:iconcode-name-327:
code-name-327 Featured By Owner Jul 12, 2013
ờ thì... thôi quên đi:iconheleavesplz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Jul 12, 2013  Hobbyist Artist
:icongo-on-plz: Lại kiểu nói một nửa kích thích trí tò mò
Reply
:iconk224:
K224 Featured By Owner Jul 14, 2013  Student Traditional Artist
Aoba trong DRAMAtical Murder....:iconureshii-go-on-plz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Jul 14, 2013  Hobbyist Artist
Ne~~ Không biết char này. Gomen. Để cos người khác
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 12, 2013  Hobbyist General Artist
Cute quớ :iconheblushplz:
Reply
:iconcode-name-327:
code-name-327 Featured By Owner Jul 12, 2013
hí hí :iconheblushplz:
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Jul 12, 2013   Digital Artist
Thấy màu tóc cũng giống luôn ý chứ

Xinh đẹp quá !!!!!!! :iconallmytearsplz:
Reply
Add a Comment: